Traductor

Groupware 2015/2016
L'entrada anterior "Si vols, POTS" inclou el programari de grup o groupware com un dels fonaments on es basen els projectes desenvolupats mitjançant el treball col·laboratiu.

El programari de grup "serveix per a que un grup de persones puga treballar cooperativament a través d'una xarxa local, una extranet o a través d'Internet. El groupware engloba eines de comunicació i coordinació entre els participants del treball col·laboratiu."

"Fa referència al conjunt de programes informàtics que integren el treball en un sol projecte, amb molts usuaris concurrents, els quals es troben en diferents estacions de treball connectades a través d'una xarxa (internet o intranet)."

Les principals caracteístiques del groupware són:
 • Creació d'un ambient de col·laboració on cada membre del grup percep que el treball en grup s'està fent.
 • Mantenir la informació en un sol lloc comú per a tot l'equip.
 • Interactuar amb altres usuaris mitjançant veu, vídeo o escrivint.
 • Ajuda a que dues persones o més treballen juntes.
 • Permet compartir coneixements i experiències.
 • Ajuda a crear una memòria de l'organització.
 • Automatitza les activitats.
 • Uneix geografia i temps.

Entre els avantatges del programari de grup tenim:
 • Creació de zones per al treball col·laboratiu des d'on compartir documents per a realitzar projectes comuns.
 • Entrada restringida a les àrees de treball mitjançant un accés controlat, permés sols als membres registrats i, si s'escau, limitant les possibilitats de manipulació de la informació.
 • Documents sempre a l'abast per a tots els membres en qualsevol moment.
 • Permet emmagtzemar en un mateix espai tots els tipus d'objectes que poden ser útils en el desenvolupament del treball col·laboratiu: documents de text, imatges, etc.
 • No són necessaris comptes d'accés FTP per a la transferència de documentació.

Existeix diferent programari amb les característiques i els avantatges al·ludits, per exemple: BSCW (Basic Support for Cooperative Work / Be Smart - Cooperate Worldwide / Suport bàsic per a treball cooperatiu), Moodle, Sironta, etc. Cal destacar Google Apps for Education.

El paquet que Google proposa a qualsevol usuari o grup d'usuaris, permetent dissenyar entorns de treball col·laboratiu (exemples: "De Castelló a l'Univers" i "POTS", projectes mencionats en "Si vols. POTS"); amb Google Apps for Education va un pas més enllà oferint un entorn de treball segur i controlat  per als centres educatius.

Malgrat l'inconvenient de treballar amb servidors externs propietat d'una empresa, la facilitat d'ús i la potència d'eines com Google Groups, Google Drive, Google Sites o Google Maps, fan que el conjunt de ferramentes Google en general (grups de mestres, seminaris,...) i Google Apps for Education en particular (centres educatius), siga el paquet de programari triat.

"De Castelló a l'Univers" i "POTS" són un exemple de treball col·laboratiu entre docents emprant la vessant general (per a qualsevol usuari) de les eines Google. Els treballs que tot seguit s'enumeren estan desenvolupats amb Google Apps for Education.
Finalment, m'agradaria tornar a la il·lustració que obri aquesta entrada. Es poden veure dos nivells, un individual i l'altre en equip. El nivell de treball en equip ja s'ha comentat.

El nivell de treball individual és un altra vessant d'ús del programari de grup, ja que amb la creació d'Entorns Personals d'Aprenentatge (PLE - Personal Learning Environment) els xiquets i les xiquetes decideixen què volen mantenir en privat i quins continguts volen compartir (en quin projecte, amb quines persones, amb quins objectius, etc). D'aquesta forma un alumne o una alumna dins del seu espai pot tindre des d'un escriptori personal amb recursos que considere profitosos fins a carpetes on mitjançant la col·laboració participe en distints projectes de diferents àrees.

Entorn personal

Entorn col·laboratiu


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Animeu-vos a participar!