Traductor

A l'Univers, a tots.

En entrades anteriors s'ha fet referència a diferents projectes desenvolupats mitjançant el programari de grup (groupwate). Un d'aquestos treballs és "De Castelló a l'Univers" creat pel Seminari d'Informàtica de Castelló (@seminforcas).

Dos dels objectius bàsics d'aquesta iniciativa són: afavorir la inclusió mitjançant recursos digitals i oferir recursos interactius a la comunitat educativa. Per tal d'assolir-los s'ha adaptat el conte base del projecte.

Emprant tant la versió en suport físic (paper) com la versió en suport digital, bé mitjançant els codis QR identificats en blau, bé accedint directament des de la pàgina a Internet; s'accedeix a l'apartat "Ens Comuniquem" on tindrem a l'abast l'adaptació del conte amb pictogrames i amb suport auditiu.

Per tal de realitzar l'adaptació mitjançant pictogrames s'han utilitzat imatges de caràcter general ja exixtents (ARASAAC, ...) i, com que el contingut està centrat a la ciutat de Castelló, s'han creat pictogrames específics nous.

Respecte al recolzament auditiu, en cadascun dels apartats de "Ens comuniquem" es pot escoltar la frase oferida amb pictogrames.

D'aquesta forma "De Castelló a l'Univers" es converteix en el primer recurs (digital i físic) que posa a l'abast de tota la societat una sèrie de continguts i materials completament accessibles sobre Castelló i la seua cultura.

Nous pictogrames

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Animeu-vos a participar!