Traductor

Medium: Crear, col·laborar, compartir.

"Not too big, not too small", ni massa gran ni massa menut, això és Medium. Podria afirmar-se que està entre els 140 caràcters de Twitter i les entrades, més o menys llargues, de Blogger o qualsevol altra plataforma de publicació. Medium és la combinació entre la tecnologia social i els blogs.

El projecte naix l'any 2012 fruit de la col·laboració entre Evan Williams i Biz Stone (amb Jack Dorsey, Evan Henshaw-Plath i Noah Glass també van crear Twitter). El principal objectiu és impulsar la publicació i la col·laboració en un espai on la paraula i la imatge és el més important, sense barres laterals o superiors, sense ginys (widget), sense complements (plug-in); res més que text i imatge amb els continguts adients de so i de vídeo.

L'element bàsic és la història, publicació semblant a una entrada de blog. Les històries s'organitzen en col·leccions que poden estar composades per elements propis i per elements d'altres autors. De manera semblant a la resta de xarxes, podem seguir les col·leccions que siguen del nostre interés.

Malauradament la interfície d'usuari està en anglés, aquest fet  no presenta cap dificultat per a desenvolupar els nostres projectes ja que les opcions estan molt clares i el seu ús resulta altament intuïtiu.

Medium presenta unes característiques que són importants des del punt de vista educatiu:
 1. Permet una publicació clara i adaptable a qualsevol tipus de contingut i de maquinari.
 2. Possibilita la col·laboració.
 3. Facilita el seguiment de publicacions interessants i la interactuació entre diversos agents (autors, lectors, etc..)
 4. Integra els elements bàsics (text, imatge, vídeo i so) d'una manera elegant i sense possibles distraccions per part del lector.
 5. L'estructura històries-col·leccions és idònia per a la publicació de materials curriculars.
 6. Ofereix dades estadístiques que possibiliten el seguiment i la retroalimentació (feedback).
 7. El fet de poder incloure en una mateixa col·lecció històries pròpies (autors/col·laboradors) i històries alienes augmenta considerablement la quantitat de continguts interessants que poden ser emprats en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Podem accedir a Medium mitjançant l'adreça https://medium.com. La icona situada en la part superior esquerra ofereix un menú amb tres possibilitats més l'opció de cerca:


 • Home: Accés a la pàgina principal.
 • Collections: Cerca de col·leccions per etiqueta, tema o assumpte.
 • Sign in with Twitter: Accés a la zona d'usuari.
 • Opció de cerca: Permet cercar usuaris i històries.

Registrar-se

Les dades de registre són les mateixes emprades per a Twitter. Una vegada introduïdes, es demana una adreça de correu per tal de completar el procés.


Menú principal

La icona superior esquerra ofereix ara més possibilitats:


La història

Seleccionant l'opció New Story s'accedeix a la zona de disseny de la història. "La Primavera. Exemple d'ús Medium" presenta les principals eines que poden ser emprades en l'edició.


La PrimaveraResulten especialment interessants les dreceres de teclat. Proveu la combinació de tecles AltGr + ç en el mode edició.

Les col·leccions

Després d'haver creat una o més històries, és el moment d'organitzar el contingut que pot ser actualitzat en qualsevol moment. Amb el botó New Collection (part superior dreta de l'opció Collections) accedim a la zona de disseny.

Característiques principals
 1. El nom de la col·lecció ha d'estar entre 8 i 140 caràcters i comptar amb dues paraules com a mínim.
 2. Es poden afegir fins a tres etiquetes que ajudaran a trobar la col·lecció mitjançant el cercador.
 3. Poden incloure's editors addicionals, tants com siga necessari.
 4. Mesura de les imatges - Mínim 1200 x 960 píxels / Recomanat 1400 x 1120 píxels
"DeTicDeT@c Experimentació. Recursos educatius i experimentació amb eines TIC i TAC" és un exemple de col·lecció, en aquest cas, d'un sol element.DeTicDeT@c Experimentació


Vídeos:Storify: Investigar, triar i crear


Storify és una eina molt útil que permet confeccionar una publicació sobre un tema del nostre interés amb diferents dades seleccionades d'Internet.

Triant la informació en diferents llocs (Instagram, Flickr, Twitter, Google Plus, Facebook, cercador Google, etc...) es pot crear una publicació mitjançant un procés molt senzill (arrossegar i soltar).

Resulta interessant incloure Storify dins el projecte d'ús de les TIC dels centres educatius, ja que pot ser d'utilitat en la construcció dels Entorns Personals d'Aprenentatge (PLE), tant a nivell individual com a nivell d'aula.

Investigant un poc, es descobreix la fórmula que permet inserir material propi (personal, aula o centre) no allotjat en cap tipus de xarxa, convertint Storify en una altra via de publicació.


Exemples d'ús


IPau

Amb IPau - Exemple d'ús Storify es mostra el resultat que es pot obtenir emprant materials propis (majoritàriament allotjats dins el domini del centre), concretament, es pot veure el treball realitzat per a commemorar el Dia de la Pau 2013.
Almalafa - Les Partides de Castelló

L'exemple anterior mostra la presentació com a forma triada per a la inserció. En Almalafa - Les Partides de Castelló, s'empra la plantilla per defecte que mostra el contingut amb una seqüencia vertical.

En aquest cas, s'han triat diferents materials d'Internet que representen el resultat d'una breu investigació sobre Almalafa (partida del terme municipal de Castelló). S'inclouen mapes, diferents enllaços d'informació i accesos al projecte.
Finalment, dir que Storify té les característiques pròpies de les xarxes socials amb els avantatges de compartir informació i seguir les publicacions dels autors que ens interessen.
Mes informació:

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/internet/aplicaciones-web/1051-storify