Traductor

Mapes conceptuals
   Amb aquesta eina podem dissenyar diferents mapes conceptuals que ens seran de gran utilitat en la tasca diària. La versió gratuïta té limitacions que no faran perdre la qualitat dels nostres treballs.


Cartells Interactius
   Aquesta eina permet la creació i edició de "cartells" interactius que podem emprar en la nostra tasca docent. Amb la versió gratuïta disposem de suficients elements que ben segur facilitaran la creació de recursos educatius interessants.