Traductor

Si vols, POTS"Fent un símil amb el funcionament d'un cotxe,
què és més important, el motor o els caragols d'una de les rodes?
Està clar que sense motor no pot funcionar.
Però si a una roda li falten les quatre subjeccions,
no podrem moure el vehicle."


Fa un any aproximadament, exactament un dia abans de l'inici del curs que ara just ha acabat, publicava l'entrada immediatament anterior a aquesta. Sembla que haja agafat un any sabatic, però el que ha passat és que el curs 2015/2016 ha sigut un intens període "sabaTIC".

He tingut l'oportunitat de participar en projectes molt interessants dins l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i de les Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement. Més endavant trobareu una breu ressenya amb els principals trets de les actuacions més importants, però ara m'agradaria analitzar les característiques del treball col·laboratiu, base sobre la que s'han desenvolupat aquestos projectes.

A la Viqupèdia, exemple de treball col·laboratiu, trobem:
El treball col·laboratiu és una expressió que designa la suma d'esforços d'un grup per assolir una meta comú. Avui se'l diferencia del simple treball en equip o cooperatiu per l'autonomia de què gaudeix cadascun dels membres implicats en la tasca, per no basar-se en l'organització jeràrquica tradicional, per utilitzar abundantment les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i perquè sovint, però no sempre, es realitza sense compensació financera.
El terme s'usa preferentment en l'àmbit educatiu (...)
(...)El treball col·laboratiu acostumen a dur-lo a terme individus amb diversitat de coneixements i sovint també d'implicació, tot i que la responsabilitat final de l'assoliment dels objectius fixats recau en tots els membres i va més enllà de la suma de les responsabilitats individuals (...)
(...)Treballar en col·laboració, és a dir segons "un procés iteratiu en què dues o més persones o organitzacions treballen conjuntament cap a un objectiu comú, mitjançant l'intercanvi de coneixements, l'aprenentatge i la creació de consens"(...)
(...)En el camp educatiu el treball col·laboratiu es refereix tant als treballs en equip, a l'aprenentatge cooperatiu, com a aquells grups que estan dissenyats per evolucionar plegats, seguint les teories de l'aprenentatge social.(...)
(...)L'expansió mundial d'Internet i les millores tecnològiques de què ha gaudit han estat elements clau del gran desenvolupament d'un treball col·laboratiu multiforme durant aquest principi del segle XXI. El web 2.0 i els groupware han posat a l'abast d'una part significativa de la humanitat eines d'ajuda mútua que han modificat costums i comportaments. El treball cooperatiu assistit per ordinador (de l'anglès computer supported cooperative work) ha permès reorganitzar la gestió de documents, dur a terme projectes diversos de gran envergadura i difondre de manera gratuïta la informació i el coneixement.(...)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Treball_col·laboratiu 

Agafant els elements destacats en negreta i afegint alguns de nous, el següent llistat serveix per a fer un resum de les principals característiques del treball col·laboratiu:

 • Esforç.
 • Implicació.
 • Autonomia.
 • Responsabilitat.
 • Compromís.
 • Consens.
 • Voluntat.
 • Aprenentatge.
 • Ajuda mútua.
 • Objectius comuns.
 • Diversitat i intercanvi de coneixements.
 • Difusió de la informació i del coneixement.
 • Sense compensació econòmica.
 • Interdisciplinar.
 • Multiforme.
 • Basat en el programari de grup (groupware)
En entorns de col·laboració cada persona del grup té la mateixa rellevància. Tots i totes formen part del projecte aportant allò que saben i poden. Fent un símil amb el funcionament d'un cotxe, què és més important, el motor o els caragols d'una de les rodes? Està clar que sense motor no pot funcionar. Però si a una roda li falten les quatre subjeccions, no podrem moure el vehicle.

La col·laboració és fonamental en el disseny i realització de projectes educatius, més si aquestes actuacions es fonamenten en les TIC i les TAC.

Dels projectes als que s'ha fet referència al principi, vull destacar dos: "De Castelló a l'Univers" i "POTS". Tots dos es fonamenten en la col·laboració però amb diferents punts de vista.
"De Castelló a l'Univers"

"De Castelló a l'Univers" és un projecte del Seminari d'Informàtica de Castelló. S'ha desenvolupat per mestres de distints centres amb els següents objectius:
 • Impulsar l'ús de les TIC en la difusió de la cultura castellonenca.
 • Afavorir la inclusió mitjançant recursos digitals.
 • Oferir recursos interactius a la comunitat educativa.
 • Combinar suports físics i suports digitals en un mateix projecte.
Les característiques principals són:
 1. Adreçat als alumnes dels primers cursos de l'Educació Primària.
 2. Interactiu.
 3. Dinàmic.
 4. Adaptat.
 5. Inclusiu.
 6. Flexible.
 7. Amb múltiples relacions i combinacions.
 8. Obert.
És important destacar, en primer lloc, la combinació dels suports físic i digital, augmentant, d'aquesta forma, les possibilitats d'utilització. En segon lloc, a l'emprar pictogrames i recolzament auditiu, és idoni per a les aules de Comunicació i Llenguatge (CiL)"POTS"

A diferència del projecte anterior, "POTS" s'ha desenvolupat pel professorat de dos centres, comptant amb la participació directa de l'alumnat mitjançant grups interactius.

Els objectius són:
 • Iniciar un procés de col·laboració intercentres que fonamente les bases de futures accions educatives conjuntes.
 • Impulsar el treball col·laboratiu i cooperatiu.
 • Fomentar el coneixement mutu d'alumnes amb diferents característiques.
 • Afavorir el respecte i el tracte correcte entre iguals.
 • Aprofundir en el coneixement dels grups interactius com a eina educativa.
 • Combinar diferents tècniques artístiques i de reciclatge.
 • Afavorir la col·laboració de la comunitat educativa en el desenvolupament de projectes pedagògics.
 • Difondre d’una manera participativa el treball realitzat.
 • Fomentar el treball col·laboratiu en entorns reals (centre) i virtuals (Internet).
 • Establir les estratègies temporals i materials necessàries en el procés de creació conjunta.
La vessant digital del projecte se circumscriu a la difusió del treball i a obrir la participació a tota la comunitat educativa.
Tant "De Castelló a l'Univers" com "POTS" són un clar exemple de treball col·laboratiu. Sols queda recordar la base de tot projecte de col·laboració i que és també la frase identificativa de "POTS"Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Animeu-vos a participar!