Traductor

Creative Commons i educació (II): Ús educatiu de les llicències CC

Creative Commons i educació s'estructura en tres apartats que corresponen a tres entrades distintes per tal de facilitar la lectura, podeu accedir a cadascun triant l'enllaç corresponent:

 1. Les Llicències Creative Commons: origen, característiques i tipus
 2. Ús educatiu de les llicències Creative Commons
 3. Creative Commons: Exemples d'ús


2. Ús educatiu de les llicències Creative Commons.

L'ús educatiu de les llicències Creative Commons pot contemplar-se des de dues vessants:


Cerca i utilització de materials i recursos.

En la realització d'activitats educatives adreçades a la investigació o a la producció, s'empra Internet per a buscar articles, fotografies, vídeos o música. La majoria de vegades, per no dir totes, aquesta exploració es redueix a escriure la paraula o paraules clau en un cercador i anar triant d'entre el que se'ns ofereix sense haver-nos plantejat que les imatges, els articles o els vídeos són propietat dels seus autors i que, de vegades, tenen limitat el seu ús.

Freqüentment, des de les aules d'informàtica dels centres educatius, s'insta inconscientment a cercar i emprar qualsevol tipus de material o recurs, aquesta circumstància té com a immediata conseqüència el menyspreu de l'esforç i la indiferència cap al treball dels altres.

La solució passa per proposar als alumnes eines que possibiliten d'una manera senzilla l'ús d'obres degudament llicenciades per a la reutilització, la difusió o la modificació.

Des de Creative Commons s'ofereix la possibilitat d'emprar un cercador que permet trobar, triant entre diferents plataformes, el recurs desitjat amb les condicions adequades. Aquesta eina pot integrar-se en la pàgina del centre per tal de que els usuaris puguen gaudir d'un accés senzill.Producció de materials i recursos

Tant el professorat com l'alumnat realitzem produccions amb diferents objectius. Els mestres dissenyem i publiquem treballs d'investigació, de reforç, d'ampliació, de recolzament, de difusió. Els alumnes creen i publiquen majoritàriament treballs relacionats amb determinats continguts curriculars o directament lligats a l'àmbit d'expressió de les llengües objecte d'aprenentatge.

En tota tasca de producció es combinen recursos propis amb recursos aliens dotats de la llicència corresponent. És important que es determine amb claredat els permisos que es concedeixen sobre l'ús de l'obra realitzada. Aquesta tasca es pot realitzar senzillament des de la pàgina de Creative Commons, simplement s'ha de triar entre les opcions proposades per tal d'obtenir la icona CC i els enllaços que especificaran el tipus de llicència amb la que es publica l'obra.

A l'hora d'utilitzar recursos aliens amb llicència CC cal tenir present:

Reproducció digital d'una imatge.
El peu ha d'incloure el nom de la foto, el nom de l'autor o autora i el tipus de llicència (per exemple: CC BY-SA 4.0). El nom de la imatge i el tipus de llicència han d'enllaçar amb el lloc de publicació i la descripció de la llicència respectivament.

Reproducció no digital d'una imatge
El peu inclourà les mateixes dades que abans però com no és possible l'enllaç, s'indicarà l'adreça web tant del recurs com de la descripció de la llicència.

Cita d'un text
En el cas d'un article, tant si es tracta d'una reproducció amb suport digital com si la reproducció és en paper, cal incloure de manera ben visible,  el nom de l'autor, l'adreça on es pot trobar l'article a Internet i el tipus de llicència CC.

Altres materials
Quan s'empren arxius d'àudio o de vídeo és important incloure les dades anteriors en un lloc ben visible del bloc, la pàgina, l'entrada o la publicació digital.

Font:
Seminari Creative Commons. CENT (UJI) CC BY-NC-SA 3.0
Drets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitals. Com citar documents en Creative Commons. Jordi Graells. (2007) CC BY 2.5 - Baixeu el PDF

Creative Commons i educació (I): Les llicències CC

Creative Commons i educació s'estructura en tres apartats que corresponen a tres entrades distintes per tal de facilitar la lectura, podeu accedir a cadascun triant l'enllaç corresponent:

 1. Les Llicències Creative Commons: origen, característiques i tipus
 2. Ús educatiu de les llicències Creative Commons
 3. Creative Commons: Exemples d'ús


1. Les llicències Creative Commons.

L'origen de les llicències Creative Commons es troba en el naixement, a partir del moviment de programari lliure (anys 80), del Copyleft front al ja existent Copyright. Aquest nou tipus de llicència ofereix la possibilitat de copiar, difondre, modificar i fer un ús comercial d'una obra sense renunciar a cap tipus de protecció legal.

Basat inicialment en l'entorn més immediat del programari, poc a poc evoluciona i, amb el naixement del moviment de Cultura Lliure a principis dels anys 2000, apareixen noves fórmules que traslladen el Copyleft a la música, la literatura o la fotografia.

L'any 2002 ja es disposa de l'edició 1.0 de les llicències Creative Commons. Un any abans, als Estats Units, es crea l'organització que impulsa el projecte. L'objectiu principal és oferir suport tècnic i legal a un moviment que defensa la necessitat d'accés universal a la investigació, l'educació i la participació cultural com a model de creixement, innovació i desenvolupament.

El projecte de Creative Commons a Espanya s'inicia el febrer del 2003 quan la Universitat de Barcelona va optar pel sistema de llicències que utilitzava el MIT (Institut de Tecnologia de Massachusetts). Des d'aquest moment, la UB encapçala el projecte d'adaptació de les llicències a Expanya. Des de l'1 d'octubre de 2004, disposem de les llicències CC adaptades a la legislació espanyola. Actualment disponibles en castellà, català, asturià, eusquera i gallec.

Recentment tenim a l'abast la versió 4.0 de Creative Commons amb millores com llicències d'àmbit global i més fàcils d'entendre, correccions de la violació no intencionada de la llicència o la inclusió de les bases de dades (Creative Commons 4.0).

Les llicències CC funcionen de forma semblant a un avís legal amb les següents característiques:

 • La utilització és completament gratuïta.
 • No és necessari registrar l'obra en cap dipòsit digital específic de Creative Commons.
 • No suposen cap tipus de registre de la propietat intel·lectual.
 • Serveixen per tal d'expressar els usos que permet l'autor sobre la seua obra a la resta d'usuaris, no els usos que ell mateix es disposa a fer de la mateixa.
 • Se centren en l'exercici dels drets d'explotació.
 • Només l'autor pot decidir el seu ús.
 • L'autor ha de concentrar i mantenir la total titularitat dels drets d'explotació de l'obra.
 • L'usuari que decideix utilitzar una obra amb llicència CC es compromet a acceptar i respectar les condicions establertes per l'autor.
 • En cas d'incompliment o infracció d'una llicència CC, l'autor, haurà d'anar als tribunals i podrà demandar tant per infracció de la propietat intel·lectual com per incompliment contractual, ja que la llicència crea un vincle directe entre l'autor i l'usuari.
 • Aquestes llicències no substitueixen ni minven els drets que la llei dóna a l'autor. 

Combinant un element fixe (Atribució - BY) i tres elements variables (CompartirIgual / No ús comercial / No obres derivades - SA / NC / ND) trobem els sis tipus de llicència CC més emprats. Tot seguit es descriuen breument cadascun dels tipus,  es pot accedir a una informació més detallada mitjançant els enllaços associats a cadascuna de les icones.


Llicència CC by
Reconeixement (by)

BY El reconeixement de l'autoria és un dret que totes les llicències han de respectar sempre.

Llicència CC Reconeixement: Es permet qualsevol explotació de l'obra i la creació i distribució d'obres derivades sense cap restricció.Llicència CC by-nc
Reconeixement / No comercial (by / nc)

NC NC Permetre l'ús no comercial prohibeix que l'obra siga utilitzada amb finalitats comercials.

Llicència CC Reconeixement-NoComercial: Es permet la generació d'obres derivades sempre amb un ús no comercial. Tampoc pot emprar-se l'obra original amb finalitats comercials.Llicència CC by-nc-sa
Reconeixement / No comercial / Compartir igual (by / nc / sa)

SA Permet obres derivades amb la mateixa llicència o similar, més actualitzada o d'una altra jurisdiccó.

Llicència CC Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual: No pot fer-se ús comercial de l'obra original ni de les obres derivades. La distribució ha de fer-se amb una llicència igual a la que regula l'obra original.Llicència CC by-nc-nd
Reconeixement / No comercial / Sense obra derivada (by / nc / nd)

ND No està permés modificar l'obra, tampoc les traduccions d'obres literàries, per exemple..

Llicència CC Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada: No està permés un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.Llicència CC by-sa Reconeixement / Compartir igual (by / sa)

SAPermet obres derivades amb la mateixa llicència o similar.

Llicència CC Reconeixement-CompartirIgual: Es permet l'ús comercial de l'obra i de les obres derivades. La distribució ha de fer-se amb una llicència igual a la de l'obra original.Llicència CC by-nd
Reconeixement / Sense obra derivada (by / nd)

ND No està permés modificar l'obra, tampoc les traduccions d'obres literàries, per exemple..

Llicència CC Reconeixement-SenseObraDerivada: Es permet l'ús comercial,, però no poden generar-se obres derivades.

Font:
Sideleft. Alejandro Vera Palencia (@averapalencia) CC BY-NC-SA 3.0
Les llicències Creative Commons a l'Estat espanyol. Ignasi Labastida i Juan. (2005)
Seminari Creative Commons. CENT (UJI) CC BY-NC-SA 3.0

Enllaços d'interés:
Logotips, icones i material útil. Creative Commons.
Descripció de les llicències:
 1. Llicència CC 3.0 Espanya Reconeixement | Versió CC 4.0 Internacional
 2. Llicència CC 3.0 Espanya Reconeixement-NoComercial | Versió CC 4.0 Internacional
 3. Llicència CC 3.0 Espanya Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual | Versió 4.0 Internacional
 4. Llicència CC 3.0 Espanya Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada | Versió 4.0 Internacional
 5. Llicència CC 3.0 Espanya Reconeixement-CompartirIgual | Versió 4.0 Internacional
 6. Llicència CC 3.0 Espanya Reconeixement-SenseObraDerivada | Versió 4.0 Internacional
Centre de Recursos Educatius i Aprenentatge Multimèdia de la Universitat de València
Jornada sobre propietat intel·lectual i coneixement obert. Llicències de Creative Commons
Centre d'Educació i Noves Tecnologies-@centuji (Universitat Jaume I - Castelló)
Llicències Creative Commons. Zona Clic. CC BY-NC-SA 2.0
Las licencias Creative Commons. Servicio de Documentación. Universidad Politécnica de Cartagena. 
Preguntes freqüents sobre llicències. Universitat d'Alacant. 


Recursos lingüístics


Dins l'àmbit de les àrees de llengües, de vegades necessitem recursos que recolzen el plantejament d'activitats de creació, per exemple un taller d'expressió escrita. D'altres, l'anàlisi de paraules i oracions, requereixen d'eines de suport que ajuden tant a mestres com a l'alumnat a realitzar una determinada tasca.

Des de la Xarxa d'Informació Lèxica de Codi Obert (Open Source Lexical Information Network - OSLIN) s'ofereixen una sèrie d'interessants recursos que ajudaran a conjugar verbs, trobar plurals o gentilicis, dividir les paraules en síl·labes, descobrir substantius relacionats amb accions de determinats verbs, buscar mots a partir del seu inici, acabament o contingut parcial, encontrar paraules amb lletres ocupant una posició exacta, etc...


Recursos lingüístics

L'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona desenvolupa Lèxic Obert Flexionat de Català  (LOFC)


 • Pàgina inicial
Des de la pàgina principal de LOFC podem accedir als diferents diccionaris i realitzar consultes sobre una paraula determinada amb les opcions: "és igual a", "conté", "comença per" i "acaba en".
Després de realitzar la cerca disposarem d'informació relativa a la separació sil·làbica, categoria gramatical, gènere, nombre, tipus de verb, conjugació verbal, etc... • Diccionari de noms derivats de verbs (noms deverbals).
Podem triar entre dues opcions: seleccionar la paraula d'una llista o emprar el cercador. També tindrem accés a la conjugació del verb corresponent i a la informació sobre el nom deverbal. • Diccionari de paraules originàries d'altres llengües (manlleus).
Aquest diccionari ofereix tres possibilitats de consulta: triar d'una llista, emprar el cercador o buscar mitjançant les llengües d'origen. La informació que tindrem a l'abast és la següent: categoria gramatical, llengua d'origen, àmbit d'ús, adaptació i paraula equivalent.


 • Diccionari de topònims i gentilicis.
Podem buscar bé pel topònim, bé pel gentilici. També s'estableix un accés a la informació completa de cada paraula. • Diccionari de divisió sil·làbica.
Dividir una paraula en síl·labes i localitzar la síl·laba tònica es converteix en una tasca senzilla. Bé triant d'una llista de paraules dividida alfabèticament, bé cercant la paraula, coneixerem la divisió sil·làbica i la posició de la síl·laba tònica. • Diccionari per a mots encreuats.
Especialment indicat per a les activitats de creació, mitjançant aquest diccionari podrem triar la més adequada d'entre les paraules d'una llista generada a partir de dos variables: nombre de lletres i posició de vocals i/o consonants.Els mateixos recursos lingüístics anteriors podem trobar-los en castellà, anglès i en altres llengües.Recursos lingüísticos

Desenvolupat també a l'IULA, el Léxico Abierto Flexionado del Español (OSLIN-Es), ofereix actualment quasi les mateixes eines abans descrites, ara amb el castellà com a llengua base.


Language Resources

Open Full-Full Lexicon of English (OFFLE) també està a càrrec de l'IULA, incloent-hi eines semblants a les ja al·ludides anteriorment.


Altres llengües

Escuela Inclusiva


"Escuela Inclusiva" (2004) és un vídeo del Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla. En poc més de 18 minuts analitza les característiques de la inclusió educativa. Futur, record, utopia? Ha de ser present i futur, malgrat que alguns ho consideren utopia.

S'ha afegit aquest nou vídeo a la videoteca. El trobareu dins l'apartat DeTicDeT@c-Educació. Sí voleu accedir de forma directa feu "clic" a la imatge.