Traductor

Conversor multimèdia
   Programari lliure amb llicència GNU GPL3 disponible per a Linux i  Windows. Podem convertir les nostres pel·lícules, vídeos i música al format que desitgem (telèfon, reproductor,...). Ofereix la possibilitat d'afegir subtítols, filtres, etc...