Traductor

Açò és el que volem?

Després de veure el següent vídeo cal pensar si és el lloc on volem arribar......