Traductor

Judici a l'educació

S'ha afegit un nou vídeo a la videoteca. El trobareu dins l'apartat DeTicDeT@c-Educació. Sí voleu accedir de forma directa feu "clic" ací.


És important reflexionar (i actuar) davant l'estat dels sistemes educatius, estàtics des de fa massa temps.