Traductor

La Pissarra Digital Interactiva: Programari i ubicació
La Pissarra Digital Interactiva s'està convertint en una eina educativa cada vegada més generalitzada. La instal·lació d'aquestos dispositius s'està estenent de forma molt ràpida, generant diferents necessitats entre el professorat, des de la formació fins al replantejament d'estratègies pedagògiques.

Possiblement siga el maquinari que més interés ha despertat en l'ús de les TIC (i de les TAC) fent que es mulipliquen les activitats de formació docent i els llocs d'Internet creats per a proposar recursos.

 Bàsicament, l'emplaçament dins de l'aula i el programari que s'ha d'emprar per tal d'utilitzar els recursos propis o aliens, són les primeres necessitats que es plantegen quan la PDI arriba al centre.

Programari PDI

Al nostre abast tenim molt i diferent programari capaç de gestionar les possibilitats de la PDI. Open-Sankoré és una bona opció lliure i gratuïta.

D'acord amb els principis de la  Declaració de París sobre Recursos Educatius Lliures (REL 2012) de la UNESCO, ofereix els mecanismes necessaris per a la gestió de qualsevol Pissarra Digital Interactiva (PDI) i d'altres Sistemes de Projecció Interactius (SPI).

Mitjançant els següents enllaços s'accedeix a la informació necessaria:

Lloc oficial Open-Sankoré
Open-Sankoré. XTEC
Guia d'instal·lació Open-Sankoré. XTEC
Open Sankoré, mucho más que un software de PDI. educ@conTIC


També es pot decidir emprar un altre programari, si és així, Pandectas és una alternativa.


Emplaçament de la Pissarra Digital Interactiva

Mantenir la pissarra tradicional o de guix, establir els paràmetres de convivència entre les dues pissarres, decidir on penjar la pissarra digital interactiva, aprofitar l'arribada d'un dels recursos TIC més emprats per tal de revisar les estratègies pedagògiques personals i de centre o establir canals de comunicació i cooperació docent; es converteixen en elements d'un debat que resultarà enriquidor si es pretén anar més enllà de qüestions estètiques.

Les reflexions contingudes dins Ús i ubicació de la Pissarra Digital Interactiva aporten alguns elements que ajudaran a prendre una decisió fonamentada en l'anàlisi de diferents variables.

Què passara amb el vostre compte Google quan deixeu d'utilitzar-lo?
Amb el pas del temps, poc a poc, anem generant i recollint informació i materials. De vegades personals, altres professionals, els documents, correus, vídeos, fotos o adreces van acumulant-se en distints llocs: Gmail, Drive, Google Plus, Sites, Blogger, Youtube, Instagram, Twitter, Pinterest, Dropbox, etc...

No us heu qüestionat, quan no pugueu accedir-hi, què passarà amb tot allò que heu anat creant i reunint?

Des de Google s'ofereix una solució per als seus productes, la qual, amb un poc d'habilitat, podem fer servir per a d'altres llocs.

Amb el Gestor de Comptes Inactius, podeu decidir el moment a partir del qual el vostre compte passarà a estar inactiu i què fer amb les vostres dades.

Les principals característiques del Gestor de Comptes Inactius de Google són:
  1. Configurar el temps d'espera. Podeu establir el temps a partir del qual el compte es considerarà inactiu.
  2. Establir alertes. Abans de finalitzar el temps d'espera, s'enviaran les alertes programades via SMS o correu electrònic.
  3. Notificar l'estat d'inactivitat. Amb aquesta opció, el contacte o els contactes de confiança que trieu rebrà o rebran una notificació mitjançant correu electrònic (amb un codi de verificació enviat al seu mòbil). Amb aquesta comunicació podrà o podran baixar, durant un període de tres mesos, les dades que heu triat compartir de: +1,  Blogger, Calendar, Cercles de Google +, Contactes, Correu, Drive, Fotos de Google+, Google Voice, Hangouts, Historial d'ubicacions, Pàgines de Google+, Perfil, Tauler d'activitat de Google+, Youtube i altres llocs que previsiblement aniran incorporant-se a l'entorn Google.
Enllaços d'interés:
Al voltant dels contactes de confiança
Més informació sobre el Gestor de Comptes Inactius
Accés al Gestor de Comptes Inactius