Traductor

Jo, com el meu germà

S'ha afegit un nou vídeo a la videoteca. El trobareu dins l'apartat DeTicDeT@c-Educació. Sí voleu accedir de forma directa feu "clic" ací.

"Jo, com el meu germà", és un vídeo que recomane.


Les Partides de Castelló: Exemple de treball col·laboratiu i d'integració d'eines web.

Dimecres 29 de maig, els membres del Seminari d'Informàtica de Castelló, vam presentar el projecte Les Partides de Castelló. L'esdeveniment es va celebrar a l'IES La Plana, precedit d'un altre acte, el dia 27 del mateix mes, on s'inaugurà l'exposició Les nostres partides. Aquesta exposició, oberta fins el 14 de juny, mostra els treballs realitzats pels alumnes de l'institut i que han constituït l'eix principal de col·laboració entre el Seminari i l'IES La Plana en el desenvolupament del projecte.

Malgrat que l'evolució de la parcel·lació en base al reg del terme municipal de Castelló de la Plana, contingut principal de Les Partides de Castelló, és un tema eminentment local; la integració de distintes eines web, la fonamentació de tot el projecte en el treball col·laboratiu i l'impuls de l'ús de les TIC i de les TAC en diferents entorns socials i educatius, fan que un anàlisi de les principals característiques del projecte resulte enriquidor tan a docents com a qualsevol persona interessada en l'us de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i les Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement.


Els reptes

Nombre d'apartats 
Accedint al menú principal, s'observa un dels principals reptes de tot el projecte: la quantitat d'apartats/partides. El terme municipal de Castelló està dividit en trenta-quatre partides, inclotent-hi alguna de les ja engolides pel casc urbà. Aquest fet complica la definició de l'estructura.

Combinació de diferents tipus de menú
Les Partides de Castelló combina dos tipus de menú, un general situat en la part superior de la pàgina i accessible des de qualsevol apartat del lloc, i un altre específic per a cadascuna de les partides. A més, l'accés al contingut de cada apartat/partida pot realitzar-se des d'un menú desplegable situat al menú general o des d'un menú estàtic situat en la pàgina principal d'accés a les partides. La mescla de menú general, menús específics, menú estàtic i menú desplegable amb trenta-quatre opcions (més una des d'on s'accedeix a un apartat dedicat exclusivament als mapes), requereix la cerca de solucions integradores.

Col·laboració
"El treball col·laboratiu és una expressió que designa la suma d'esforços d'un grup per assolir una meta comú. Avui se'l diferencia del simple treball en equip o cooperatiu per l'autonomia de què gaudeix cadascun dels membres implicats en la tasca, per no basar-se en l'organització jeràrquica tradicional, per utilitzar abundantment les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i perquè sovint, però no sempre, es realitza sense compensació financera."

Aquesta definició del professor Yochai Benkler és un excel·lent resum de la filosofia amb la que naix Les Partides de Castelló, però al mateix temps també comporta un dels principals reptes del projecte: articular la col·laboració.

S'han resolt les dificultats per afavorir dos tipus de col·laboració:

  • Col·laboració interna. Desenvolupada entre les diferents persones que hem creat les bases del projecte.
  • Col·laboració externa. Desenrotllada entre els autors i les persones interessades en fer aportacions al projecte.


Ús de cartografia
La delimitació de l'espai ocupat per cadascuna de les partides i la combinació de totes les zones en un mapa general del terme municipal de Castelló és un altre dels reptes als que ens hem tingut que enfrontar en el disseny i desenvolupament del projecte. Després d'haver resolt les dificultats, es mostren dos tipus de mapes: un de cadascuna de les partides i un altre on apareixen totes conformant el terme municipal de la ciutat.

Adequació del contingut als requisits de diferent tipus de maquinari
L'ús de programari que permeta un accés òptim a Les Partides de Castelló des de qualsevol dispositiu i més concretament la correcta visualització dels continguts multimèdia, com són les imatges, des de tauletes tàctils, ordinadors o telèfons mòbils; han provocat la cerca de solucions compatibles amb l'estandard HTML5.

Les eines
En el disseny i posterior desenvolupament del projecte s'han emprat eines senzilles, d'ús lliure, potents i accessibles. Aquestes característiques junt amb la integració de totes les ferramentes en una combinació equilibrada constitueixen una dificultat que s'ha resolt amb èxit.Les solucions

A cada repte enumerat anteriorment li correspon una solució adequada, hem trobat la majoria de respostes en les eines que ofereix Google.

  • Eines Google

Google Sites.

S’utilitza en l'organització de la informació de cada partida i en cadascun dels apartats generals. També s'ha utilitzat com a espai d’organització de material.

Durant la creació del lloc web, per qüestions relatives a l'espai d'emmagatzematge, vam tindre que emprar un procés que facilitara la migració massiva, quasi automàtica, des de Sites a Drive, procés tractat en una de les entrades d'aquest bloc ("De Sites a Drive i més")


Google Drive

S’utilitza com a espai d’emmagatzematge i organització del material. Tant en la creació del lloc com en la futura col·laboració.


Google Maps

S'integra en cada partida i s'aprofita per a localitzar cadascun dels elements que composen el terme. El procés seguit ha partit de la creació del mapa de cada partida de forma individual, després, cada mapa s'ha integrat en un altre general, formant el conjunt del terme.

Resulta molt interessant la descripció del mètode mitjançant el qual els usuaris poden emprar els mapes. Dins l'apartat MAPES i la secció "Inserció de continguts i mapes" de l'apartat PARTICIPA s'explica la forma d'utilitzar la cartografia que ofereix Les Partides de Castelló.


Blogger

Per la facilitat de publicació i organització de la informació, de seguiment de les novetats, de difusió de continguts i de subscripció; s'ha utilitzat l'eina de publicació de blocs de Google.

A més, dins l'apartat PARTICIPA (dissenyat amb Blogger) s'integren altres vies de participació i col·laboració com ara són Twitter i Google Plus.


Google Plus

Des d'ací es fomenta la participació en qualsevol de les seues vessants. Les característiques de Google Plus es complementen oferint l'ús de Twitter com a eina de col·laboració i participació.


  • Altres eines


Twitter

S'ha inclòs aquesta ferramenta per a, junt amb Google Plus, fomentar la participació i la difusió. A més, des de PARTICIPA, els usuaris poden triar altres vies: Facebook, Tumblr, FriendFeed,...


eXelearning

Programari que possibilita la integració de tots els elements i dóna unitat a tota l’estructura.L'ús de les TIC i de les TAC, l'objectiu de treballar de forma col·laborativa, la integració de programari divers i la voluntat del grup de docents que formem el Seminari d'Informàtica de Castelló, es combinen de forma precisa per a oferir.vos:

Les Partides de Castelló

No és un punt d'arribada, és un punt de partida, l'inici d'un llarg camí que recorrerem junts.

Esteu convidats a participar!