Traductor

El cos humà
Tres llocs gratuïts per tal de treballar al voltant del cos humà. Malgrat que estan en anglés poden emprar-se com a recurs en Coneixement del Medi, Ciències Naturals,...


1. BioDigital Human.


2. InnerBody. Conté publicitat. Pot resultar útil per extreure imatges i emprar-les en la tasca docent.


3. Zigote Body