Traductor

La Pissarra Digital Interactiva: Programari i ubicació
La Pissarra Digital Interactiva s'està convertint en una eina educativa cada vegada més generalitzada. La instal·lació d'aquestos dispositius s'està estenent de forma molt ràpida, generant diferents necessitats entre el professorat, des de la formació fins al replantejament d'estratègies pedagògiques.

Possiblement siga el maquinari que més interés ha despertat en l'ús de les TIC (i de les TAC) fent que es mulipliquen les activitats de formació docent i els llocs d'Internet creats per a proposar recursos.

 Bàsicament, l'emplaçament dins de l'aula i el programari que s'ha d'emprar per tal d'utilitzar els recursos propis o aliens, són les primeres necessitats que es plantegen quan la PDI arriba al centre.

Programari PDI

Al nostre abast tenim molt i diferent programari capaç de gestionar les possibilitats de la PDI. Open-Sankoré és una bona opció lliure i gratuïta.

D'acord amb els principis de la  Declaració de París sobre Recursos Educatius Lliures (REL 2012) de la UNESCO, ofereix els mecanismes necessaris per a la gestió de qualsevol Pissarra Digital Interactiva (PDI) i d'altres Sistemes de Projecció Interactius (SPI).

Mitjançant els següents enllaços s'accedeix a la informació necessaria:

Lloc oficial Open-Sankoré
Open-Sankoré. XTEC
Guia d'instal·lació Open-Sankoré. XTEC
Open Sankoré, mucho más que un software de PDI. educ@conTIC


També es pot decidir emprar un altre programari, si és així, Pandectas és una alternativa.


Emplaçament de la Pissarra Digital Interactiva

Mantenir la pissarra tradicional o de guix, establir els paràmetres de convivència entre les dues pissarres, decidir on penjar la pissarra digital interactiva, aprofitar l'arribada d'un dels recursos TIC més emprats per tal de revisar les estratègies pedagògiques personals i de centre o establir canals de comunicació i cooperació docent; es converteixen en elements d'un debat que resultarà enriquidor si es pretén anar més enllà de qüestions estètiques.

Les reflexions contingudes dins Ús i ubicació de la Pissarra Digital Interactiva aporten alguns elements que ajudaran a prendre una decisió fonamentada en l'anàlisi de diferents variables.