Traductor

Tres projectes molt interessants

Fa temps que no escric cap entrada, distintes situacions personals i tres projectes molt interessants fan que DeTicDeT@c avance molt lentament. No és el cas de Twitter (@vicent_alegre), ja que gràcies a la seua immediatesa permet publicacions més ràpides i curtes.

ABP-Castellà
El primer dels tres projectes abans al·ludits té relació directa amb la meua tasca docent quotidiana, sent la primera aproximació a l'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP). L'àrea on estem desenvolupant aquesta metodologia és Lengua Castellana y Literatura.

S'ha creat una plataforma web que articula tot el treball, tant d'alumnes com de mestres. Aquest lloc es divideix en sis apartats a més de l'inicial.

Textos
Aquest apartat conté els textos que seran la base de treball dels alumnes

Obras
Semblant a una biblioteca i partint de les aportacions dels xiquets i de les xiquetes. va creant-se un espai que mostra les portades de diferents obres literàries. Aquelles que van canviant a color són les que s'estudien. Totes volen ser estímuls per a la lectura.
Des de la imatge a color de la portada de cada llibre s'accedeix a una sèrie de recursos que, després de fer una tria a Internet, serveixen de punt de partida per al treball dels alumnes.

Recursos
En qualsevol desenvolupament d'un projecte es fan necessaris recursos complementaris, ací és on van apareixent (Fichas Ortografia, Gramática, Recursos Internet). També s'inclou un accés a l'àrea privada, on els alumnes disposen de recursos específics com per exemple: els guions de treball de cada projecte, orientacions per a desenvolupar el treball, eines per a la creació de continguts digitals,...

Trabajos
En tot procés d'ABP, la publicació dels treballs és fonamental. Trabajos és l'espai que arreplega totes les produccions.

Opinión
És important fomentar la crítica constructiva, cosa per la qual totes les opinions que xiquets i xiquetes volen aportar són publicades dins aquest espai.

Cajón de sastre
Tota aquella informació que no està relacionada amb un apartat específic dels enumerats anteriorment s'inclou dins aquest calaix.

Accés directe

POTS
A l'entrada "Si vols, POTS", partint d'una reflexió sobre el treball col·laboratiu, ja s'ha parlat tant d'aquest projecte com "De Castelló a l'Univers". Ara, fent una actualització, dir que tota la informació s'articula des d'un blog, Ací podeu trobar diferents seccions que donen una visió exhaustiva de l'evolució dels grups interactius intercentres.

Accés al blog
De Castelló a l'Univers
A més d'allò referit a l'entrada "Si vols, POTS", els continguts van ampliant-se, ara amb un nou llibre de frases amb pictogrames. També, a més d'accedir a tots els materials via Internet, s'ofereix la possibilitat d'aconseguir els llibres publicats en paper.

Accés a la pàgina del projecte