Traductor

Open SourceWhat is Open Source explained in LEGO


Interessant vídeo explicatiu al voltant del programari de codi obert. Accés mitjançant l'enllaç associat a la imatge.