Traductor

JClic, la seguretat Java i l'execució de projectes externs i locals.En una entrada anterior (JClic, Windows i la seguretat Java) s'explicava com configurar els paràmetres de Java per tal de poder accedir als projectes del nostre interés via Internet. Concretament s'especificava el procés que afegia l'excepció per a http://clic.xtec.cat (lloc que allotja els projectes JClic de Zona Clic) i per a http://seminforcas.es (lloc que allotja els treballs del Seminari d'Informàtica de Castelló).

A partir del 27 de març de 2014 ja no és necessari instal·lar cap certificat ni realitzar cap acció per a executar applets JClic des de http://clic.xtec.cat.


Ara, simplement s'haurà de donar permís d'execució i ja es podrà gaudir de l'activitat desitjada.


Què passa amb els applets que requereixen l'execució des d'altres altres llocs? I amb els projectes més antics que es llancen emprant Java des del propi ordinador, com per exemple des de la unitat de CD/DVD?

Respecte als projectes amb suport CD/DVD, per exemple, els assistents a la I Trobada Clic (Castelló, 2008) disposen d'un doble disc on es recullen les activitats JClic publicades fins eixa data i alguns dels projectes del Seminari d'Informàtica de Castelló. Actualment resulta complicat executar eixos projectes JClic si no es modifiquen els paràmetres de seguretat Java. 


En el cas anterior i d'altres, cal continuar afegint excepcions de forma manual com indicava l'entrada abans al·ludida "JClic, Windows i la seguretat Java", però ara també haurem d'incloure les instruccions oportunes que configuren la unitat o les unitats d'emmagatzematge del nostre equip com a llocs de confiança.

La següent imatge inclou tres excepcions, una per als treballs del Seminari d'Informàtica de Castelló, si n'hi ha dificultats d'accés, i altres dues que configuren com a llocs de confiança la unitat de CD/DVD (E:) i una partició del disc dur (D:). Les excepcions relatives a unitats de l'equip s'inclouen mitjançant file:///Lletra_unitat:/


El missatge que apareix a l'executar un projecte JClic des de la unitat de CD/DVD és el següent:


Simplement caldrà acceptar per tal d'iniciar l'aplicació.


Panell de configuració Java

Windows/Mac

Linux