Traductor

Creative Commons i educació (I): Les llicències CC

Creative Commons i educació s'estructura en tres apartats que corresponen a tres entrades distintes per tal de facilitar la lectura, podeu accedir a cadascun triant l'enllaç corresponent:

 1. Les Llicències Creative Commons: origen, característiques i tipus
 2. Ús educatiu de les llicències Creative Commons
 3. Creative Commons: Exemples d'ús


1. Les llicències Creative Commons.

L'origen de les llicències Creative Commons es troba en el naixement, a partir del moviment de programari lliure (anys 80), del Copyleft front al ja existent Copyright. Aquest nou tipus de llicència ofereix la possibilitat de copiar, difondre, modificar i fer un ús comercial d'una obra sense renunciar a cap tipus de protecció legal.

Basat inicialment en l'entorn més immediat del programari, poc a poc evoluciona i, amb el naixement del moviment de Cultura Lliure a principis dels anys 2000, apareixen noves fórmules que traslladen el Copyleft a la música, la literatura o la fotografia.

L'any 2002 ja es disposa de l'edició 1.0 de les llicències Creative Commons. Un any abans, als Estats Units, es crea l'organització que impulsa el projecte. L'objectiu principal és oferir suport tècnic i legal a un moviment que defensa la necessitat d'accés universal a la investigació, l'educació i la participació cultural com a model de creixement, innovació i desenvolupament.

El projecte de Creative Commons a Espanya s'inicia el febrer del 2003 quan la Universitat de Barcelona va optar pel sistema de llicències que utilitzava el MIT (Institut de Tecnologia de Massachusetts). Des d'aquest moment, la UB encapçala el projecte d'adaptació de les llicències a Expanya. Des de l'1 d'octubre de 2004, disposem de les llicències CC adaptades a la legislació espanyola. Actualment disponibles en castellà, català, asturià, eusquera i gallec.

Recentment tenim a l'abast la versió 4.0 de Creative Commons amb millores com llicències d'àmbit global i més fàcils d'entendre, correccions de la violació no intencionada de la llicència o la inclusió de les bases de dades (Creative Commons 4.0).

Les llicències CC funcionen de forma semblant a un avís legal amb les següents característiques:

 • La utilització és completament gratuïta.
 • No és necessari registrar l'obra en cap dipòsit digital específic de Creative Commons.
 • No suposen cap tipus de registre de la propietat intel·lectual.
 • Serveixen per tal d'expressar els usos que permet l'autor sobre la seua obra a la resta d'usuaris, no els usos que ell mateix es disposa a fer de la mateixa.
 • Se centren en l'exercici dels drets d'explotació.
 • Només l'autor pot decidir el seu ús.
 • L'autor ha de concentrar i mantenir la total titularitat dels drets d'explotació de l'obra.
 • L'usuari que decideix utilitzar una obra amb llicència CC es compromet a acceptar i respectar les condicions establertes per l'autor.
 • En cas d'incompliment o infracció d'una llicència CC, l'autor, haurà d'anar als tribunals i podrà demandar tant per infracció de la propietat intel·lectual com per incompliment contractual, ja que la llicència crea un vincle directe entre l'autor i l'usuari.
 • Aquestes llicències no substitueixen ni minven els drets que la llei dóna a l'autor. 

Combinant un element fixe (Atribució - BY) i tres elements variables (CompartirIgual / No ús comercial / No obres derivades - SA / NC / ND) trobem els sis tipus de llicència CC més emprats. Tot seguit es descriuen breument cadascun dels tipus,  es pot accedir a una informació més detallada mitjançant els enllaços associats a cadascuna de les icones.


Llicència CC by
Reconeixement (by)

BY El reconeixement de l'autoria és un dret que totes les llicències han de respectar sempre.

Llicència CC Reconeixement: Es permet qualsevol explotació de l'obra i la creació i distribució d'obres derivades sense cap restricció.Llicència CC by-nc
Reconeixement / No comercial (by / nc)

NC NC Permetre l'ús no comercial prohibeix que l'obra siga utilitzada amb finalitats comercials.

Llicència CC Reconeixement-NoComercial: Es permet la generació d'obres derivades sempre amb un ús no comercial. Tampoc pot emprar-se l'obra original amb finalitats comercials.Llicència CC by-nc-sa
Reconeixement / No comercial / Compartir igual (by / nc / sa)

SA Permet obres derivades amb la mateixa llicència o similar, més actualitzada o d'una altra jurisdiccó.

Llicència CC Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual: No pot fer-se ús comercial de l'obra original ni de les obres derivades. La distribució ha de fer-se amb una llicència igual a la que regula l'obra original.Llicència CC by-nc-nd
Reconeixement / No comercial / Sense obra derivada (by / nc / nd)

ND No està permés modificar l'obra, tampoc les traduccions d'obres literàries, per exemple..

Llicència CC Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada: No està permés un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.Llicència CC by-sa Reconeixement / Compartir igual (by / sa)

SAPermet obres derivades amb la mateixa llicència o similar.

Llicència CC Reconeixement-CompartirIgual: Es permet l'ús comercial de l'obra i de les obres derivades. La distribució ha de fer-se amb una llicència igual a la de l'obra original.Llicència CC by-nd
Reconeixement / Sense obra derivada (by / nd)

ND No està permés modificar l'obra, tampoc les traduccions d'obres literàries, per exemple..

Llicència CC Reconeixement-SenseObraDerivada: Es permet l'ús comercial,, però no poden generar-se obres derivades.

Font:
Sideleft. Alejandro Vera Palencia (@averapalencia) CC BY-NC-SA 3.0
Les llicències Creative Commons a l'Estat espanyol. Ignasi Labastida i Juan. (2005)
Seminari Creative Commons. CENT (UJI) CC BY-NC-SA 3.0

Enllaços d'interés:
Logotips, icones i material útil. Creative Commons.
Descripció de les llicències:
 1. Llicència CC 3.0 Espanya Reconeixement | Versió CC 4.0 Internacional
 2. Llicència CC 3.0 Espanya Reconeixement-NoComercial | Versió CC 4.0 Internacional
 3. Llicència CC 3.0 Espanya Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual | Versió 4.0 Internacional
 4. Llicència CC 3.0 Espanya Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada | Versió 4.0 Internacional
 5. Llicència CC 3.0 Espanya Reconeixement-CompartirIgual | Versió 4.0 Internacional
 6. Llicència CC 3.0 Espanya Reconeixement-SenseObraDerivada | Versió 4.0 Internacional
Centre de Recursos Educatius i Aprenentatge Multimèdia de la Universitat de València
Jornada sobre propietat intel·lectual i coneixement obert. Llicències de Creative Commons
Centre d'Educació i Noves Tecnologies-@centuji (Universitat Jaume I - Castelló)
Llicències Creative Commons. Zona Clic. CC BY-NC-SA 2.0
Las licencias Creative Commons. Servicio de Documentación. Universidad Politécnica de Cartagena. 
Preguntes freqüents sobre llicències. Universitat d'Alacant. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Animeu-vos a participar!