Traductor

Recursos lingüístics


Dins l'àmbit de les àrees de llengües, de vegades necessitem recursos que recolzen el plantejament d'activitats de creació, per exemple un taller d'expressió escrita. D'altres, l'anàlisi de paraules i oracions, requereixen d'eines de suport que ajuden tant a mestres com a l'alumnat a realitzar una determinada tasca.

Des de la Xarxa d'Informació Lèxica de Codi Obert (Open Source Lexical Information Network - OSLIN) s'ofereixen una sèrie d'interessants recursos que ajudaran a conjugar verbs, trobar plurals o gentilicis, dividir les paraules en síl·labes, descobrir substantius relacionats amb accions de determinats verbs, buscar mots a partir del seu inici, acabament o contingut parcial, encontrar paraules amb lletres ocupant una posició exacta, etc...


Recursos lingüístics

L'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona desenvolupa Lèxic Obert Flexionat de Català  (LOFC)


  • Pàgina inicial
Des de la pàgina principal de LOFC podem accedir als diferents diccionaris i realitzar consultes sobre una paraula determinada amb les opcions: "és igual a", "conté", "comença per" i "acaba en".
Després de realitzar la cerca disposarem d'informació relativa a la separació sil·làbica, categoria gramatical, gènere, nombre, tipus de verb, conjugació verbal, etc...  • Diccionari de noms derivats de verbs (noms deverbals).
Podem triar entre dues opcions: seleccionar la paraula d'una llista o emprar el cercador. També tindrem accés a la conjugació del verb corresponent i a la informació sobre el nom deverbal.  • Diccionari de paraules originàries d'altres llengües (manlleus).
Aquest diccionari ofereix tres possibilitats de consulta: triar d'una llista, emprar el cercador o buscar mitjançant les llengües d'origen. La informació que tindrem a l'abast és la següent: categoria gramatical, llengua d'origen, àmbit d'ús, adaptació i paraula equivalent.


  • Diccionari de topònims i gentilicis.
Podem buscar bé pel topònim, bé pel gentilici. També s'estableix un accés a la informació completa de cada paraula.  • Diccionari de divisió sil·làbica.
Dividir una paraula en síl·labes i localitzar la síl·laba tònica es converteix en una tasca senzilla. Bé triant d'una llista de paraules dividida alfabèticament, bé cercant la paraula, coneixerem la divisió sil·làbica i la posició de la síl·laba tònica.  • Diccionari per a mots encreuats.
Especialment indicat per a les activitats de creació, mitjançant aquest diccionari podrem triar la més adequada d'entre les paraules d'una llista generada a partir de dos variables: nombre de lletres i posició de vocals i/o consonants.Els mateixos recursos lingüístics anteriors podem trobar-los en castellà, anglès i en altres llengües.Recursos lingüísticos

Desenvolupat també a l'IULA, el Léxico Abierto Flexionado del Español (OSLIN-Es), ofereix actualment quasi les mateixes eines abans descrites, ara amb el castellà com a llengua base.


Language Resources

Open Full-Full Lexicon of English (OFFLE) també està a càrrec de l'IULA, incloent-hi eines semblants a les ja al·ludides anteriorment.


Altres llengües

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Animeu-vos a participar!