Traductor

Creative Commons i educació (II): Ús educatiu de les llicències CC

Creative Commons i educació s'estructura en tres apartats que corresponen a tres entrades distintes per tal de facilitar la lectura, podeu accedir a cadascun triant l'enllaç corresponent:

  1. Les Llicències Creative Commons: origen, característiques i tipus
  2. Ús educatiu de les llicències Creative Commons
  3. Creative Commons: Exemples d'ús


2. Ús educatiu de les llicències Creative Commons.

L'ús educatiu de les llicències Creative Commons pot contemplar-se des de dues vessants:


Cerca i utilització de materials i recursos.

En la realització d'activitats educatives adreçades a la investigació o a la producció, s'empra Internet per a buscar articles, fotografies, vídeos o música. La majoria de vegades, per no dir totes, aquesta exploració es redueix a escriure la paraula o paraules clau en un cercador i anar triant d'entre el que se'ns ofereix sense haver-nos plantejat que les imatges, els articles o els vídeos són propietat dels seus autors i que, de vegades, tenen limitat el seu ús.

Freqüentment, des de les aules d'informàtica dels centres educatius, s'insta inconscientment a cercar i emprar qualsevol tipus de material o recurs, aquesta circumstància té com a immediata conseqüència el menyspreu de l'esforç i la indiferència cap al treball dels altres.

La solució passa per proposar als alumnes eines que possibiliten d'una manera senzilla l'ús d'obres degudament llicenciades per a la reutilització, la difusió o la modificació.

Des de Creative Commons s'ofereix la possibilitat d'emprar un cercador que permet trobar, triant entre diferents plataformes, el recurs desitjat amb les condicions adequades. Aquesta eina pot integrar-se en la pàgina del centre per tal de que els usuaris puguen gaudir d'un accés senzill.Producció de materials i recursos

Tant el professorat com l'alumnat realitzem produccions amb diferents objectius. Els mestres dissenyem i publiquem treballs d'investigació, de reforç, d'ampliació, de recolzament, de difusió. Els alumnes creen i publiquen majoritàriament treballs relacionats amb determinats continguts curriculars o directament lligats a l'àmbit d'expressió de les llengües objecte d'aprenentatge.

En tota tasca de producció es combinen recursos propis amb recursos aliens dotats de la llicència corresponent. És important que es determine amb claredat els permisos que es concedeixen sobre l'ús de l'obra realitzada. Aquesta tasca es pot realitzar senzillament des de la pàgina de Creative Commons, simplement s'ha de triar entre les opcions proposades per tal d'obtenir la icona CC i els enllaços que especificaran el tipus de llicència amb la que es publica l'obra.

A l'hora d'utilitzar recursos aliens amb llicència CC cal tenir present:

Reproducció digital d'una imatge.
El peu ha d'incloure el nom de la foto, el nom de l'autor o autora i el tipus de llicència (per exemple: CC BY-SA 4.0). El nom de la imatge i el tipus de llicència han d'enllaçar amb el lloc de publicació i la descripció de la llicència respectivament.

Reproducció no digital d'una imatge
El peu inclourà les mateixes dades que abans però com no és possible l'enllaç, s'indicarà l'adreça web tant del recurs com de la descripció de la llicència.

Cita d'un text
En el cas d'un article, tant si es tracta d'una reproducció amb suport digital com si la reproducció és en paper, cal incloure de manera ben visible,  el nom de l'autor, l'adreça on es pot trobar l'article a Internet i el tipus de llicència CC.

Altres materials
Quan s'empren arxius d'àudio o de vídeo és important incloure les dades anteriors en un lloc ben visible del bloc, la pàgina, l'entrada o la publicació digital.

Font:
Seminari Creative Commons. CENT (UJI) CC BY-NC-SA 3.0
Drets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitals. Com citar documents en Creative Commons. Jordi Graells. (2007) CC BY 2.5 - Baixeu el PDF

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Animeu-vos a participar!