Traductor

Viquipèdia: Fes el teu llibre

   En del menú lateral Imprimeix/exporta de la pàgina de Viquipèdia trobem l'opció de crear un llibre.

   Seleccionant aquesta opció s'activa el creador de llibres. Simplement caldrà anar afegint pàgines a la nostra publicació que podrem encomanar com a llibre imprés o baixar en format pdf, OpenDocument o OpenZIM.

   És un bon recurs per tal de confeccionar materials didàctics que podem emprar en la tasca docent.

  També disposem de les opcions de crear un document PDF o baixar-lo en format text.1 comentari:

Animeu-vos a participar!